Trasig sopbil

Förseningar i avfallshämtningen. Vår entreprenör BDX Miljö meddelar att sopbilen är trasig, den beräknas komma igång under morgondagen (torsdag 10/10).