Undvik skoterkörning väster och söder om Sikträsk

Området väster och söder om Sikträsk är ett viktigt betesområde för renar under februari och mars. Skoterspår i området gör att renarna vandrar ut från sitt betesområde och ger betydande merarbete och kostnader för renskötarna. Gällivare kommun värnar om renskötseln och ber dig som skoterförare att undvika körning i området.

Läs mer i annonsen