Upprustning av Femmanvägen

På grund av upprustning av vägen upp mot toppen av Dundret (Femmanvägen) kommer tillgängligheten att vara begränsad enligt följande;  Vecka 40: Vägarbete pågår måndag-torsdag, öppet under helgen. Begränsad framkomligheten råder och all trafik sker på egen risk.

V. 40
Måndag-torsdag Beläggning 

V. 41
Avstängd för beläggning, avstängning gäller både dag och kväll. Femmanvägen förväntas vara färdigställd och kunna öppnas upp igen fredag samma vecka. 

Vid frågor kontakta Gatuingenjör, Teknikavdelningen.