Upprustning av femmanvägen (Uppdaterat 15 september)

På grund av upprustning av vägen upp mot toppen av Dundret (femman vägen) kommer tillgängligheten att vara begränsad enligt följande;  Vecka 38: Vägarbete pågår måndag-fredag, öppet igen lördag-söndag.  Begränsad framkomligheten råder och all trafik sker på egen risk.


Se planering nedan;

V.38
Måndag-fredag, bärlager

V.39
Måndag-tisdag bärlager

V.40
Måndag-torsdag Beläggning

Om det blir förändringar gällande avstängningen kommer det meddelas på hemsidan och sociala medier.
Vid frågor kontakta Gatuingenjör, Teknikavdelningen.