Vad finns i våra soppåsar?

Gällivare kommun har gjort sin första plockanalys. Syftet med plockanalysen var att ta reda på hur bra eller dåliga vi är på att sortera vårt hushållsavfall, det vill säga om vi lämnar avfallet i rätt behållare eller på rätt plats.

Läs mer om plockanalysen här!