Vem blir 2018 års stipendiater?

Idrottsungdom och Ungdomsledare. Stipendierna utdelas till en aktiv idrottsungdom och en ungdomsledare inom Gällivare kommun som såväl i skolarbetet/yrket som i sin idrotts- och ungdomsledargärning utmärkt sig för kunnighet, gott kamratskap och framstående resultat.

Stipendiaterna utses på så sätt att föreningar och enskilda inom kommunen inlämnar förslag på lämpliga kandidater senast 31 december 2018 till Service- och tekniknämnden.

Service- och tekniknämnden beslutar om fördelning av stipendierna. Stipendierna utdelas en gång varje år.

Blankett finns att hämta här:
eller hos Tommy Isaksson, Kommunhuset, Service- och teknikförvaltningen.

2017 års stipendiater: Ungdomsledare Anders Magnusson, Idrottsungdom Maja-Lina Sande.