Kommunens centralarkiv

Vår uppgift är att bevara och vårda originalhandlingar från kommunala verksamheter, bolag och stiftelser.

I centralarkivet finns handlingar från 1864, arkivet omfattar ca 1600 hyllmeter. Här finns protokoll och handlingar, från styrelser och nämnder, skolbetyg, korrespondens, utredningar, projekt, vallängder, räkenskaper och trycksaker samt ett referensarkiv.

De allra flesta handlingar som skapas i kommunen är offentliga och tillgängliga för alla som är intresserade. I arkivet kan du hembygdsforska, släktforska, söka namnen på dina skolkamrater för en klassträff, få fram ditt skolbetyg. Du kan få förslag och uppslag till ämnen att skriva specialarbete på gymnasiet eller uppsats på universitetet.

För lokalhistorisk forskning finns mycket material att hämta. Under första halvan av 1900-talet har det funnits många olika kommittéer, tvättstugeföreningar, olika nämnder för fiske, kristid, bostad, brandstyrelse, arbetarsmåbruksnämnd, hyresnämnd m.m.

Visningar för enskilda och studiebesök kan arrangeras efter överenskommelse.


Kontakt:

Centralarkiv
Tel: 0970-181 82

Arkivarie
Lars Nilsson
Tel: 0970-181 82