Blanketter och informationsmaterial

Här hittar du blanketter och information som berör uppdraget som god man, förvaltare och förmyndare

Alla blanketter är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ha programmet Adobe Reader.

Skip Navigation Links.
Collapse InformationInformation
information - Bevaka rätt i dödsbo.pdf
God man och förvaltare i relation till andra aktörer - Rollkoll.pdf
Vad kan en god man kan göra för dig - uppd 2019.pdf
Vad gör en god man och förvaltare - Rollkoll.pdf
Bankärrenden för vuxen med god man.pdf
Bankfrågor förr ställföreträdare för barn och vuxna.pdf
Checklista god man förvaltare.pdf
Barns tillgångar.pdf
Collapse InteresseanmälanInteresseanmälan
Intresseanmälan medlämplighetsintyg.pdf
Collapse Redogörelse av sitt uppdragRedogörelse av sitt uppdrag
Sluträkning.pdf
Redogörelse för nedlagt arbete.pdf
Timoredovisning.pdf
årsräkning.pdf
Utbildningsmaterial - Att upprätta årsräkning .pdf
Checklista årsräkning-sluträkning.pdf
Bilagor årsräkning-sluträkning.pdf
förteckning.pdf
Körjournal.pdf
Kvittenslista.pdf
Collapse Ansökan om god man eller förvaltare och övriga ansökningsblanketterAnsökan om god man eller förvaltare och övriga ansökningsblanketter
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning i dödsbo Vuxna.pdf
SKL förslag till ersättning 2018.pdf
Blankett överförmyndarspärr.pdf
Ansökan om befrielse från redovisning Vuxen.pdf
Ansökan om avsägelse av uppdrag som ställföreträdar.pdf
Ansökan om samtycke fastighetsförsäljning.pdf
Ansökan om god man eller förvaltare.pdf
Collapse Ansökningsblanketter till förmyndareAnsökningsblanketter till förmyndare
Ansökan om samtycke till placering.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning Barn Medförmyndare.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning Barn.pdf
Ansökan om befrielse från redovisning Barn.pdf
Ansökan om samtycke driva rörelse.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning Barn.pdf
Collapse Blanketter - Ensamkommande barnBlanketter - Ensamkommande barn
Redogörelse -ensammakommande barn.pdf
Vägledning god man för ensamkommande barn.pdf
Körjournal.pdf
Förteckning - ensamkommande barn.pdf
Kvittenslista.pdf