Hälsoskydd

Anmäl senast sex veckor innan start
Ifylld anmälan skickas till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Ifylld blankett kan mailas till mobpost@gallivare.se

Vad händer när du skickat in din anmälan?

  • När du har skickat in din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig.
  • Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan.
  • När anmälan är komplett och förvaltningen granskat den får du ett beslut från förvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Blanketter:Blanketterna är utformade som pdf-filer.

För att kunna använda blanketterna behöver du ha en Acrobat Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbsida.

Ladda ner senaste version av Adobe Reader