Borgerlig begravning

Kommunen utser genom val i kommunfullmäktige borgerliga begravningsförrättare. För borgerlig begravning vänder ni er direkt till någon av förrättarna.

Begravningsförrättare:

Tomas Junkka, tel: 0970-303 49 / 070-515 54 43

Monica Uimonen, tel: 0970-150 90

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud vars uppgift är att granska hur en församling tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (10 kap. Begravningslagen samt 49-58 §§ begravningsförordningen). Kommunen har möjlighet att nominera person till ombud.

Begravningsombud: Lena Israelsson, tel: 070-3794862.