Ekonomi

Kommunens ekonomi

Här kan du hitta årsredovisningar, delårsrapporter, skattesatser och information om ekonomienheten. 

Ekonomiavdelningen

Är en central funktion under kommunstyrelsen som ansvarar förekonomistyrning, budget- och redovisningsfrågor samt utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. Inom enheten hanteras även finansfrågor såsom upptagande av lån, placering av kommunens likvida medel och beredning av borgensärenden.

Kommunens samtliga leverantörsfakturor hanteras centralt inom enheten och scannas in elektroniskt. Avdelningen hanterar även kommunens samtliga krav gällande obetalda räkningar till kommunen.

Ekonomiavdelningen ansvarar även för att kommunens samtliga förvaltningar får budget/bokslut upprättat samt fungerar som stöd i övriga ekonomifrågor.

Centralt inom ekonomiavdelningen debiteras följande fakturor; vatten, rehållning, slam, hyror och hemtjänst.

Ekonomiavdelningen samordnar kommunens inköpsverksamhet samt ger stöd till verksamheterna och de kommunala bolagen i upphandlingsfrågor.


Kontaktinformation

Ekonomichef
Thomas Pettersson
Tel 0970-818 148

Kommunfullmäktige m fl
Cebira Husakovic
Tel 0970-818 202

Kommunstyrelsen
Sofie Vesterlund
Tel 0970-818 204

Barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Kult
Tel 0970-818 318

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Pejok
Tel 0970-818 205

Ungdom,- fritid- och kulturförvaltningen
Lena Johansson
Tel 0970-818 272

Socialförvaltningen
Marie Rydström-Karlsson
Tel 0970-818 830

Miljö, bygg- och räddningsförvaltningen
Marie Rydström-Karlsson
Tel 0970-818 830

 

Övrig service

Hyresdebitering
Tel 0970-818 152

Vattendebitering
Tel 0970-818 157

Renhållningsdebitering
Tel 0970-818 208

Slamdebitering
Tel 0970-818 926

Omsorgsdebitering
Tel 0970-818 234