Budget

Budgeten är ett verktyg för att styra kommunen. Budgetprocessen fortgår under hela året med planering inför kommande års budget. I kommunfullmäktige fastställs de ramar som respektive styrelse och nämnd har att förhålla sig till i detaljbudgetarna.

Länk till budget 2019, plan 2020-2021

Länk till budget 2020, plan 2021-2022

 

Budgetuppföljning

Uppföljning av styrelse/nämndernas budget rapporteras löpande till kommunstyrelsen.