Servicedeklarationer

Som medborgare har du rätt att veta vilken sevice du kan förvänta dig av kommunens tjänster. Här nedan har vi samlat servicedeklarationer från våra kommunala verksamheter:

Socialnämnden
Servicedeklaration för insatser från socialtjänsten
Servicedeklaration för kommunal hälso och sjukvård

Barn-, utbildning och kulturnämnden
Servicedeklaration för biblioteken
Servicedeklaration för förskolan

Service- och tekniknämnden
Servicedeklaration för fritidsanläggningar
Servicedeklaration för renhållning
Servicedeklaration för snöröjning

Servicedeklaration för VA

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Servicedeklaration för Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen

Överförmyndarnämnden
Servicedeklaration för överförmyndarkontoret