Minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer har från 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska.
Det innebär rätt att använda sitt minoritetsspråk hos kommuner, myndigheter och domstolar. Sveriges minoritetspolitik handlar om att ge skydd för de nationella minoriteternas kultur och kulturarv samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Överföringen av språk och kultur mellan generationer är en förutsättning för detta.