Julevsámegielláj/ Lulesamiska

Svieriga vihtta rijkalasj unneplågo: juvdára, roma,svieriksuobmelattja, same ja duornosliegega li ådåjakmáno 1.b. 2010 rajes nannodam rievtesvuoda ja máhttelisvuoda lágajn rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra.

Jielleváre kommuvna l tjuottjuduskommuvnna sámegiellaj, meängiellaj ja suomagiellaj.
Merkaj rievtesvuodav anodit ietjas unneplågogielav kommuvnajn, fábmudagájn ja duobbmoståvlåjn. Svieriga unneplågopolitijkka buojkot rijkalasj unneplågoj kultuvrav ja kultuvrraárbev várjjalit ja doarjodit histårjålasj unneplågogielajt vaj bisoduvvi. Giela ja kultuvra doalvvom buolvaj gaskan la åvddålbiejadus dási.