Suomi/Finska

Ruotsin viiden kansallisen vähemmistön eli juutalaisten, romanien, ruotsinsuomalaisten, saamelaisten ja tornionlaaksolaisten oikeuksia ja mahdollisuuksia vahvistettiin 1.1.2010 voimaan astuneella kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevalla lailla.

Jällivaaran kunta on saamen, meänkielen ja suomen osalta hallintokunta. Se tarkoittaa, että yksityishenkilöillä on oikeus käyttää omaa vähemmistökieltään asioidessaan kunnan, viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa. Ruotsin vähemmistöpolitiikan tarkoitus on suojata kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä tukea historiallisia vähemmistökieliä niin, että ne pysyvät elävinä. Tämä edellyttää kielen ja kulttuurin siirtymistä sukupolvelta toiselle.