IT-enheten

IT-enheten svarar för kommunens drift och service av IT relaterad utrustning.


Kontakt:

Chef IT-enheten
Magnus Ijäs
Tel. 0970 – 818 881

IT-Strateg
Anders Skoglund
Tel: 0970 - 818 156

Text