Gata/Park

Gata/park-enheten ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar, gatubelysning, kommunens parker, grönområden, rastplatser, lekplatser, gång- och cykelvägar, samt undehåll av isbanor och skidspår. Inom enheten sköter man även servicen av kommunens fordon.