Service- och teknikförvaltningen

Service- och teknikförvaltningen har uppdraget att arbeta för ett attraktivt Gällivare. Vi erbjuder kommunmedborgare och näringsliv en god teknisk försörjning till så låg kostnad som möjligt inom områdena gator/vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och avfall. I alla dessa verksamheter är frågorna om trygghet av stor vikt när det gäller våra anläggningar och i vår leverans av service.

Vi erbjuder medborgarna ett system med gång- och cykelvägar, skidspår, simhallar och sporthall där det ges goda möjligheter att träna och röra sig. Inom vårt ansvar för flygplatsen arbetar vi för att alla ska ha tillgång till ett fungerande kommunikationssystem.

Vi är också beställare av drift och underhållsinsatser i kommunens fastigheter exempelvis skolor, särskilda boenden och daghem.

I vårt ansvarsområde ingår också ”mjukare verksamheter” exempelvis konsumentvägledning, pensionärsservice, försörjningsstöd, bostadsanpassning, lokalvård och sysselsättningsverksamhet.