Service- och fritidsavdelningen

Service- och fritidsavdelningen innefattar lokalvård, sysselsättning, bostadsanpassning, skuldsanering, konsumentvägledning och fritidsverksamhet som ansvarar för kommunens fritidsanläggningar.

Inom avdelningen ansvarar man också för olika typer av ekonomiskt bidrag till föreningslivet samt för jakt- och fiskevårdande åtgärder och projekt.