Kommunikations-avdelningen

Kommunikationsenheten erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd i informationsfrågor och har ett övergripande ansvar för det som kommuniceras från kommunen.

Organisatoriskt utgör enheten en del av kommunledningskontoret och här arbetar fem personer med en sammantaget bred kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Kommunikationsenheten bistår hela den kommunala organisationen med att korrekt och tydlig information av olika karaktär når avsedda målgrupper i rätt tid via lämpliga medier.

 


Anders Åhl
Kommunikationschef

Telefon: 0970-818 101
E-post 

 
Mats Lundgren
Informatör
Tel: 0970-818 119
E-post


Mikaela Åkerlund

Kommunikatör
Tel: 0970-818 203
E-post

Michael Renström
Kommunikatör
Tel: 0970-818 198
E-post

Kent Wingsund
Informationsassistent
E-post