Kontakt

E-post
Fax: 0970-144 51

Administrativ chef
Catrine Mattsson
Tel: 0970-818 125

Kommunalråds- och kommunchefssekreterare
Caroline Persson
Tel: 0970-818 106

Allmänna handlingar
Registrator
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
Tel: 0970-818 109

Nämndsadministration
Kommunsekreterare
Maria Landström
Tel: 0970-818 120

Nämndsekreterare
Socialnämnden
Anneli Silverhav
Tel: 0970-818 533

Nämndsekreterare
Service- och tekniknämnden
Ulla Segerlund
Tel: 0970-818 304

Nämndsekreterare
Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Mats Nilsson-Johansson
Tel: 0970-818 303

Arkivare
Lars Nilsson
Tel: 0970-818 182

Folkhälsostrateg
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445

Miljöstrateg
Lina Andersson
Tel: 0970-818 264

Minoritetsspråkshandläggare/
Alkoholtillstånd
Ingela Paulisdotter
Tel: 0970-818 538

Handikappkonsulent/utredare
Anna Johansson
Tel: 0970-818 518

Utredare/
överförmyndarehandläggare
Annetthe Eriksson
Tel: 0970-818 249

Utredare
Eva Gidblom
Tel: 0970-818 724

Kvalitetsledare
Vakant
Tel: 0970-818 128

Överförmyndarhandläggare
Linda Berglund
Tel: 0970-818 121

Överförmyndarhandläggare
Vik Trine Louise Jacobsen Lindahl
Tel: 0970-818 131

Granskare ÖFN
Maria Wåhlström
Tel: 0970-818 126