KAA - kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i skolan eller har annan sysselsättning.

Aktivitetsansvaret betyder att kommunen enligt skollagen har ett uppföljningsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan,  gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 
 
Arbetsmarknadsenheten i Gällivare erbjuder lämpliga individuella åtgärder för ungdomar som står utanför skol- och arbetslivet. Det kan handla om att hitta ett sätt att genomföra gymnasiestudier, praktikplatser, stöd i kontakt med andra myndigheter eller att hitta kontakter till arbetslivet.

Deltagandet är givetvis frivilligt men vi behöver ändå komma i kontakt med den unge eller vårdnadshavare för att höra aktuellt läge. Det kan vara så att ungdomen jobbar, studerar eller har studerat på annan ort, eller är sysselsatt på något annat sätt och då behöver vi den informationen.

Uppsökande

När vi får reda på att en ungdom mellan 16-20 år är folkbokförd i kommunen men inte går i gymnasiet så skickar vi ett brev att vi vill ha kontakt. Vi ringer om vi har något telefonnummer, skickar påminnelsebrev och till slut gör vi hembesök om vi inte fått tag på individen eller vårdnadshavare.

 

Hör gärna av dig om du har frågor!

Mikael Eriksson
Samordnare arbetsmarknadsenheten
Gällivare kommun
0970-818770
072-5340106
mikael.eriksson@gallivare.seKontakt:

Mikael Eriksson
Samordnare arbetsmarknadsenheten
Gällivare kommun
0970-818770
072-5340106
mikael.eriksson@gallivare.se