Vårvinter i Gällivare. Foto: Magnus Winbjörk

Platsvarumärket Gällivare

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är kort förklarat den samlade uppfattningen om en viss plats. Det handlar om allas attityder och känslor till platsen. Det är bilden av en plats och hur platsen beskrivs. Det är helt enkelt summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden.

Alla platser har ett varumärke, oavsett om det gjorts ett varumärkesarbete eller inte. Ett platsvarumärkesarbete handlar inte om att skapa en ny logotyp eller slogan. Det handlar om att hitta det som särskiljer platsen – platsens själ och DNA. Att tydliggöra de egenskaper och värden som vi vill ska förknippas med platsen Gällivare.

 

Vems är platsvarumärket?

Alla som bor och verkar i och kring Gällivare äger platsvarumärket gemensamt.

Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel som ägs av Gällivare kommun men som är till för alla som vill stärka attraktiviteten för Gällivare och få människor att upptäcka vår plats, som boendeort eller ett ställe att besöka.

 

Varför arbetar vi med platsvarumärket Gällivare?

Det korta svaret lyder: för att få fler att upptäcka Gällivare.

Gällivare står i händelsernas centrum globalt nu när gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning. Som följd till det pågår tidernas största samhällsomvandling i Gällivare och det byggs 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler. För att kunna möta omställningen behöver vi bli fler, och vi behöver fler företag som etablerar sig i Gällivare.

Som kommun konkurrerar vi om invånare, investeringar, etableringar och besökare. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Gällivare, skapar vi förutsättningar för att lyckas i konkurrensen. Att jobba med platsvarumärket är att fokusera på platsutveckling och samtidigt se till att jobba med professionell kommunikation och marknadsföring.

 

Hur kom vi fram till vårt platsvarumärke?

Kommunikationsavdelningen vid Gällivare kommun påbörjade under 2021 arbetet med att ta fram en platsvarumärkesstrategi och visuell identitet för platsen Gällivare. Genom undersökningar, workshops och omvärldsanalyser har vi fått goda insikter om hur invånarna uppfattar Gällivare idag men också hur invånarna vill att Gällivare ska uppfattas i framtiden. Insikterna och deltagandet av närmare 2 000 personer har resulterat i en platsvarumärkesstrategi för Gällivare.

 

Mer information om Gällivares platsvarumärke kommer inom kort.Kontakt


Emma Forsberg
Kommunikatör
Tel: 0970-818 012
E-post 

Maria Lindgren
Kommunikationschef
Tel: 070-299 29 99
E-post