Kommunala jourer

Kommunens felanmälan för gator, vatten avlopp tas emot av larmcentralen dygnet runt
Tel 0970-818 213

Socialjourens telefon finns här och besvaras under helger.
Tel 0970-818 212