Räddningstjänst

När larmet går


Gällivare kommun har en heltidsbrandkår. Detta innebär att när man ringer SOS, vidarebefordrar de larmet till aktuell station. Ett larm går ut till de tjänstgörande brandmännens personsökare och de ska då ta sig till brandstationen och byta om. Hela brandstyrkan ska sitta klara för utryckning i brandbilarna och vara på väg ut från stationen inom 90 sekunder.

Räddningsstyrkorna i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Styrkan ska samtidigt kunna göra både ut- och invändig livräddning/släckning med rökdykare i bostäder och industrier.

Vid trafikolyckor ska styrkan kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Styrkan ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på materielförstärkning från de i länet gemensamma resurserna samt från MSB materieldepå. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår.

 

Det ska vara säkert att bo och vistas i Gällivare kommun. Kommunens invånare ska känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom. I Gällivare kommun arbetar vi med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet. Några av delmålen är att

  • den som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks
  • antalet bränder ska minimeras. Framförallt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minskas.
  • antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka
  • kunskapen om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre
  • antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.

Räddningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000