Brottsförebyggande rådet

Gällivares brottsförebyggande råd (Gällivare BRÅ) träffas ca 6-8 ggr/år omväxlande på polisstationen och på kommunhuset. Ledamöterna i rådet representerar sina verksamheter. Styrgrupp för Gällivare BRÅ är Rådet för social hållbarhet. Gällivare BRÅ arbetar utifrån en årlig handlingsplan som är förankrad hos både kommun- och polisledning. 

Ledamöter i rådet är:
Andreas Pääjärvi - Kommunen/Säkerhetschef
Birgitta Hurtig Landström - Barn och Utbildningsförvalt. repr./Chef Elevhälsa
Catharina Gustafsson - Stöd och utvecklingsförvaltn. repr/Folkhälsostrateg - ordf
Eva Gidblom - Stöd- och utvecklingsförvaltningens repr. /Aktivitetsansvarig unga 16-24 år
Johnny Green - Polisen/Områdespolis
Mikael Hannu - Polisen/
Områdespolis
Mona Holmström - Socialförvaltningens repr./Chef Gemensam Biståndsenhet 
Sven Lundgren - Ungdom, fritid- och kulturförvalt. repr./Chef Ungdom och fritid


Kontakt:

Ordförande i Gällivare Brå
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445