Brottsförebyggande rådet

Gällivares brottsförebyggande råd (Gällivare BRÅ) träffas ca 6-8 ggr/år omväxlande på polisstationen och på kommunhuset. Ledamöterna i rådet representerar sina verksamheter. Styrgrupp för Gällivare BRÅ är Rådet för social hållbarhet. Gällivare BRÅ arbetar utifrån en årlig handlingsplan som är förankrad hos både kommun- och polisledning. 

Ledamöter i rådet är:
Andreas Pääjärvi - Kommunen/Säkerhetschef ordf.
Birgitta Hurtig Landström - Barn och Utbildningsförvalt. repr./Chef Elevhälsa
Catharina Gustafsson - Stöd och utvecklingsförvaltn. repr/Folkhälsostrateg
Johan Jillmyr - Samhällsbyggnad- och tekniksförvaltningens repr./Chef Teknik
Johnny Green - Polisen/
Områdespolis
Mats Ryen - Stöd- och utvecklingsförvaltningens repr. /Chef Arbetsmarknad
Vakant - Socialförvaltningens repr./Chef Gemensam Biståndsenhet 
Sven Lundgren - Ungdom, fritid- och kulturförvalt. repr./Chef Ungdom och fritid


Kontakt:

Ordförande i Gällivare Brå
Andreas Pääjärvi
Tel: 0970-818 000