Medborgarlöfte - frågeformulär

INFÖR MEDBORGARLÖFTE 2019
Gällivare kommun och Polisen i Gällivare samverkar för att öka tryggheten i samhället och förebygga brott. För två år sedan inleddes ett arbete med att få mer kunskap om vad du, som invånare i Gällivare kommun, upplever som viktigast att arbeta med för att känna att du är trygg och säker. Ett sätt att fånga upp dina synpunkter på vad som behöver förbättras är denna enkät. Utifrån det som vi får in ger vi, Gällivare kommun och Polisen, ett årligt s.k. Medborgarlöfte, om insatser som ska genomföras. Vår ambition är att lova realistiska åtgärder som vi kan genomföra!