Föräldrar

Sökande, prövande, drömmande, glömmande, protesterande...? Att som vuxen möta sitt barn, sin tonåring, finnas där med sin omtanke, kärlek och oro, sina gränser, sitt skjutsande, tröttheten, närheten och sina frågor. Det är inte alltid enkelt. 

Men med massor av kärlek kommer man långt. Med stora öron kommer man längre. Ibland kan det räcka med att lyssna och visa uppmärksamhet för att ge sitt barn en bra självkänsla. Som förälder är du den viktigaste för ditt barn. Det är också du som har det största ansvaret. Goda relationer mellan barn och föräldrar genomsyras av värme, engagemang och massor av kärlek. Precis som föräldrar behöver de också känna sig duktiga och betydelsefulla. Här kommer några grundläggande råd på vägen.

 

Håll koll
Fråga, bry dig och var lagomt nyfiken.
Ta reda på hur ditt barn har det i skolan och med kompisar. Lyssna på honom/hennes planer, rädslor, förhoppningar. Ta dig tid att förklara regler, argumentera för dina beslut. Berätta varför du säger inte accepterar att de dricker alkohol; att det handlar om att de kan hamna i bråk, bli utnyttjad sexuellt. Låt dem skylla på dig för att kunna säga nej! Lär känna kompisarna och dagens ungdomskultur; musik. hemsidor, aktiviteter, droger. Prata med andra föräldrar om ute tider, vanor och stötta varandra där det är möjligt. Kom ihåg, att de flesta ungdomar vill att föräldrarna ska ha koll, sätta gränser och bry sig!

Håll i
Var tydlig men välj dina strider.
All vetenskap pekar på vikten av att vara en tydlig och gränssättande förälder under uppväxtåren. Bestäm vad som är viktigt att kämpa för. Att visa respekt, hålla överenskommelser, göra sina läxor är självklara saker att prioritera. En ouppackad gymnastikpåse i hallen eller att någon gång gå in med skorna i rummet är kanske inte hela världen. Din attityd till dina barn och till alkohol påverkar deras inställning till alkohol. Genom att vara tydlig kan du hjälpa dem att säga nej och att hålla på de åldersgränser som finns!

Håll ut
Konflikter och bråk är helt naturliga.
De betyder inte att man är misslyckad som förälder. Alla barn och ungdomar söker och behöver ett sunt motstånd för att utvecklas. Barn behöver få testa sina gränser och föräldrar måste kompromissa, föra en dialog, särskilt med sina tonåringar. Förklara varför du ställer vissa krav. Sök stöd hos andra föräldrar. Och kom ihåg att det är med de personer som man litar på och älskar som man vågar testa livets gränser. Försök vara flexibel utan att tumma på grundläggande värderingar såsom ärlighet, respekt etc.

Håll om
Tokälska dina barn och visa det!
Med massor av kärlek och respekt kommer man långt.
Barn och ungdomar behöver uppmuntran och uppmärksamhet.
Detta stärker den unges självförtroende och självkänsla och gör dem tryggare.
Uppmuntra vettiga sysselsättningar och positiva aktiviteter.


Det finns två bestående gåvor som du kan ge ditt barn.
Det ena är rötter och det andra är vingar.