Stöd, råd och hjälp

Är det något du vill fråga om, något du funderar på?
Är du orolig eller bekymrad för någon?
Kanske ett barn, en mamma eller pappa, en kompis eller någon annan som du bryr dig om.
Eller kanske du inte mår så bra själv.
Nedan är några som kan stödja dig:

PÅ DAGTID:
Ring kommunens växel tel. 818 000 för att nå:

  • Socialtjänstens socialsekreterare
  • Samtalsbyråns familjerådgivare
  • Välkommaskolans kurator
  • Grundskolans kuratorer

Ring landstingets växel tel. 190 00 för att nå:

  • Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)

Eller kontakta:

  • Ungdomsmottagningen tel. 104 45

VID AKUT ORO - DAGTID
SOS 112
Psykiatriska kristeamet, tel. 0970-194 26

PÅ HELGER OCH HELGDAGAR
Socialjouren, tel. 0970-818 212

DYGNET RUNT
Polisen, tel. 077-114 14 00
Psykiatriska kristeamet, tel. 0970-194 26
SOS 112

ANDRA KONTAKTER
Föräldrar Mot Narkotika (FMN), Gällivare, tel. 070-389 49 06
Kyrkan Malmberget, tel. 0970-240 30
Kyrkan Gällivare, tel. 0970-755 30
Barnens Rätt i Samhället (BRIS), tel. 0200-23 02 30
IOGT-NTOs hjälplinje, tel. 020-80 80 80
ALANON (För anhöriga till alkoholberoende) träffas ojämna veckor kl. 18 söndagar på Hantverkargatan 17B, Gällivare, tel. 073-904 68 31