LUPP-Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken

2006 genomförde Gällivare kommun i samarbete med Ungdomsstyrelsen en stor ungdomsundersökning riktad till samtliga elever i åk 8 samt till elever i årskurs 2 på gymnasiet.

Svarsfrekvensen blev otroligt hög, ca 94 % för åttorna och ca 78% för gymnasiet.

I Gällivare kommun ingick följande områden i undersökningen:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik, samhälle & inflytande
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Arbete
  • Framtid

Syftet med undersökningen var att skaffa sig kunskap om våra ungdomars livsvillkor. Att utifrån resultaten kunna sätta mål för ungdomspolitiken & framtida satsningar på våra ungdomar.

Läs hela rapporten

Ann-Helen Köhler
Ansvarig för LUPP-genomförande