Borgerlig vigsel

För att gifta sig borgerligt krävs att ni har ansökt och fått beslut om hindersprövning från Skatteverket. Blanketter för detta hittar ni på Skatteverkets hemsida, alt. kan ni ringa Skatteverkets kundtjänst för att få hjälp. Intyget gäller i fyra månader. Om det är någon som är under 18 år behöver ni Länsstyrelsens tillstånd. Ytterligare information om hindersprövning finns hos skatteverket.

Ni som ska vigas bör själva ringa till någon av de valda vigselförrättarna för att boka tid, göra upp om detaljer etc.

Under vigselakten skall två myndiga vittnen närvara. Det kan vara släktingar, bekanta eller vänner. Om ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen så kan förrättarna vara er behjälpliga med vittnen om akten sker under kontorstid. Efter akten får ni ett vigselbevis. Det är gratis att gifta sig borgerligt.

Namn och telefonnummer till borgerliga vigselförrättare:

Harry Brännström, 0970-555 73 / 070-587 10 59

Inger Junkka, 0970-120 03 / 072-231 20 03

Terttu Kult, 0970-206 56 / 070-318 94 80

Sofia Stambro 070-584 39 98 / 070-349 06 77

 

 

 


Administratör


Tel: 0970-818 106