Anslagsbevis Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2018-11-12