Anslagsbevis Barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott 2018-11-12