Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott budget 2018-11-12