Mandatfördelning

I Gällivare består kommunfullmäktige av 41 ledamöter som vart fjärde år väljs genom allmänna val. Under period 2018-10-15 - 2022-10-14 är mandatfördelningen; Socialdemokraterna 15, Moderaterna 7, Vänsterpartiet 5, Sverigedemokraterna  5, Miljöpartiet 5, Sjukvårdspartiet 2, Malmfältens Väl 2. Kommunfullmäktiges presidium under innevarande mandatperiod består av ordförande Lena Lindberg (S), vice ordförande ordförande Claes Danell (S) och andre vice ordförande Monica Nordvall-Hedström (M)