Kommunfullmäktige 8 juni

Här kan du läsa vilka ärenden som behandlas vid sammanträdet 8 juni.

Länk till ärendelista