Vart fjärde år genomförs allmänna val då medborgarna röstar på de partier eller politiker man vill ska representera dem i kommunen. Kommunfullmäktige utser på förslag från respektive parti de slutliga representanterna i olika nämnden och styrelser.

Toppbild