Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg och skolverksamheten i Gällivare kommun