Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets verksamhet är att tillföra den kommunala verksamheten pensionärernas kunnande och erfarenhet, att ge pensionärerna möjlighet att påverka den kommunala verksamhetens utformning och innehåll samt att stimulera pensionärerna till aktivitet i egna föreningar och samhällslivet i övrigt.