Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd, valnämnden utgör en lokal valmyndighet och hanterar de allmänna valen och eventuella folkomröstningar.