Kontakt:

Du kan gärna kontakta oss via e-post i frågor som inte är brådskande.

e-post

Avdelningschef
Mona Holmström
Tel: 0970-818 541, 070-683 33 66

Enhetschef
Maria Apelqvist
Tel: 0970-818 615, 070-260 42 52