Socialtjänstlagen (SoL)

Biståndshandläggaren utreder och bedömer om behov av hjälp finns eller om dessa behov kan tillgodoses på annat sätt. Besluten beviljas utifrån var och ens speciella behov och syftet är att stödja förmågan att leva ett normalt liv.

Biståndshandläggaren ansvarar för beslut gällande hemtjänst och andra insatser inom äldreomsorgen t.ex. trygghetslarm, matdistribution, särskild boendeform etc. Den sociala hemtjänsten består av hjälp som utförs i det egna hemmet av personal. Insatserna kan vara följande:

  • Social service som t.ex. städ, tvätt och inköp
  • Omvårdnad - bl.a. personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar

Ansökan

För att aktualisera behov av hemtjänst eller övriga insatser kontaktar du biståndshandläggaren i kommunen. Tillsammans med biståndshandläggaren bokas ett hembesök in och ansökan om de insatser som önskas upprättas. Ansökan om insatser behandlas alltid med sekretess.

Utredning

Biståndshandläggarens mål är att göra noggranna utredningar om vad och vem som ska kunna tillgodose dina behov. För att kunna avgöra om du har rätt till insatser gör biståndshandläggaren en utredning och en individuell bedömning i varje enskilt ärende. I denna utredning tar handläggaren reda på dina behov av hjälp och stöd. Utredning inleds skyndsamt och utredningstiden varierar utifrån behov. Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du få hjälp av biståndshandläggaren till att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Länk till taxa för vård- och omsorg

Vem kontaktar jag om jag önskar ansöka om hemtjänst eller andra insatser?

Om du har behov av insatser från hemtjänsten eller övrigt bistånd är du välkommen att kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för den dag i månaden som du är född.

 

Läs mer:
Insatsförklaring

 


Biståndshandläggare äldreomsorgen:

Träffas säkrast måndag, tisdag, torsdag, fredag 08:30-09:30
onsdag 09:00-10:00

Lena Lantto Nensén
Dag 1-5
Tel: 0970-818 557

Camilla Köhler
Dag 6-10
Tel: 0970-818 690

Eva Lundkvist Grönberg
Dag 11-15
Tel: 0970-818 218

Maria Lahti 
Dag 16-20
Tel: 0970-818 562

Jeanette Unga-Burck
Dag 21-26
Tel: 0970-818 707

Emma Rynbäck
Dag 27-31
Tel: 0970-818 526