Hälso & sjukvård

Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till medborgare i vård- och omsorgsboende, korttidsenhet, hemsjukvård och dagverksamhet. Hälso- och sjukvården är organiserad i Hemvården som ansvarar för insatser utförda av sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Alla insatser är individuella och behovsrelaterade utifrån brukarens livssituation. Självbestämmandet är viktigt - att som brukare få vara med och bestämma om sina egna livsvillkor.

Kvalitetsmål för Hemvården:

  • Att brukare skall känna trygghet vara delaktig och välinformerad.
  • Att verksamheten har en helhetssyn för att nå god livskvalité.
  • Att Insatserna  skall vara individuella och behovsrelaterade utifrån brukarens  behov av rehabilitering och sjukvård.
  • Att behandling/insats står i överenskommelse med vetenskaplig och beprövad erfarenhet.
  • Att kvalitetsarbetet tar hänsyn till de lagar och råd som finns.

Avdelningschef har ansvar för fördelning av platser inom äldreomsorgens vård- och omsorgs boenden.