En av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor i Gällivare får den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv med god kvalité.

Toppbild