Information till dig som säljer tobak

Det nya i Tobakslagen är i korthet:

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från och med 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen för detta. Du som redan har tillstånd sen tidigare, för försäljning, får fortsätta sälja tobak men måste
senast den 1 november 2019 ansöka om nytt tillstånd enligt den nya lagen.
När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Med det menas att du som näringsidkare måste utöva särskild kontroll över försäljningen av tobaksvaroror.  Kommunen kommer att ta ut en avgift för din ansökan om försäljning/tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av varje kommunen.
Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan
Den nya lagen ger kommunen möjlighet att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då kan kommunen granska bl.a. ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan också hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer
I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Tillsyn
Kommunen och Polisen har tillsynsansvaret över alla försäljningsställen i kommunen som säljer tobak.

För mer information om tobak:
karl-erik.taivalsaari2@gallivare.se
www.folkhalsomyndigheten.se