Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Ett förvaltarfrihetsbevis kan till exempel krävas av vissa myndigheter nätr du ansöker om vissa tjänster. Är du folkbokförd i Gällivare kommun är det överförmyndarenheten i Gällivare kommun som utfärdar beviset.

Ansöker om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen eller per telefon. Du behöver inte ange anledning till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Gällivare kommun och skriver ut och skickar beviset till dig.

Skicka ansökan till
Överförmyndarnämnden
Gällivare kommun
982 81 Gällivare

Telefon
0970-818 131
0970-818 121
0970-818 249

E-post
overformyndaren@gallivare.se