Resultatuppföljning

Under ett verksamhetsår tar socialförvaltningen vid ett flertal tillfällen fram olika redovisningar för att återrapportera och följa upp vad som händer inom socialförvaltningens verksamheter. Exempel på dessa redovisningar är delårsrapport, årsredovisning, olika statistiska sammanställningar, Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse. Redovisningarna presenteras för revisorer, politiska sammansättningar så som socialnämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige, patientnämnd, personalgrupper m.fl. och ska också finnas tillgänliga för kommunmedborgare och andra intressenter.

Delårsrapport 2018

Årsredovisning 2018

Kvalitetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2018