Trygghetslarm

Trygghetslarm är en säkerhet för dig som bor i eget boende och som på grund av ålder och funktionshinder löper större risk än andra att komma i nödsituationer. Trygghetslarmet beviljas av biståndshandläggare och är personligt.