Korttidsvistelse Wassarahem

Vår verksamhet

Wassarahem är en korttidsenhet, där man vistas tillfälligt under en begränsad tid. Wassarahem har plats för 19 brukare. För att få en plats på korttidsboendet krävs ett biståndsbeslut av en biståndshandläggare. Korttidsboendet är till för dig som bor hemma och får hjälp av anhörig eller hemtjänst.

Vårt arbete för att uppnå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en brukar/anhörigenkät. Det finns också möjlighet att lämna in synpunkter om vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Samverkan med gäster/anhöriga

På Wassarahem arbetar vi utifrån individuell vård och serviceplanering där brukaren/anhörig är delaktig. Det innebär att vi upprättar en individuell genomförandeplan för varje gäst. Syftet är att den enskilde brukaren ska få en så individanpassad vård och omsorg som möjligt.

Vardagsrehabilitering - ett sätt att tänka

Att personalen arbetar "med händerna på ryggen" är en del i rehabiliteringsarbetet. Det innebär att det brukaren klarar av att utföra själv skall denne också göra. Omvårdnaden av brukaren är en aktiv process, där resterande funktioner nyttjas och utvecklas. Rehabiliteringen är "insprängd" i de dagliga rutinerna (vardagsrehabilitering) t .ex. vid hygien, måltidssituationen, påklädning samt vid förflyttningar.
Syfte: bibehålla/öka förmågan att utföra aktiviteter - ett socialt samspel.

Boendemiljö

Wassarahem är beläget på Gällivare sjukhus plan 5 A-hus. Det  ligger i ett  område med närhet till natur och hembygdsområdet.

Kost och måltider

På Wassarahem finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso– och sjukvård

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar. Läkarbesök gör gästerna vid sin ordinarie vårdcentral.

Aktiviteter

På Wassarahem bedrivs det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och svenska kyrkan.

Service

I byggnaden finns det tillgång till café, lunchrestaurang, apotek och bibliotek.

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån brukarens individuella behov och verkar för ett vardagsrehabiliterande synsätt.

Fakta

Antal boenderum: 19
Möblerat: ja med säng, byrå, bord och stolar
Gemensamhetsutrymme: ja
Handikappvänligt: ja
Eget kök/pentry: nej,
Eget badrum/toalett: ja
Tv/Telefonuttag i lägenhet: ja
Trygghetslarm: efter individuell bedömning
Balkong/altan: gemensam balkong finns
Höj- och sänkbar säng: ja


 


Kontakt:

Avdelningschef
Sandra Keinström
Tel: 0970-818 622
E-post

Enhetschef Wassarahem
Carina Sjaunja
Tel: 0970-818 942
E-post

Telefonnummer:
Wassarahem 1: 0970-818 816

Kontakt med Sjuksköterska

Besöksadress:
Källgatan
98234 Gällivare