Anhörigcenter

Anhörigcentret Ljusglimten vänder sig till dig som är anhörig och stöder en närstående i det egna hemmet eller på ett särkilt boende. Din närstående kanske behöver ditt stöd p.g.a. ålderdom, funktionshinder, sjukdom eller andra omständigheter.

Du är välkommen och behöver inte ha något speciellt ärende för att besöka Ljusglimten. Du kan dricka en kopp kaffe, vila benen en stund, få en pratstund, träffa andra i liknande livssituation, aktivera dig, få nya vänner och  känna gemenskap. 

Vad erbjuder Ljusglimten?

  • Träffpunkt - gemenskap med andra anhöriga
  • Råd, stöd och information
  • Föreläsningar/Informationsdagar
  • Kontakt med föreningar
  • Temadagar; mat, bingo, etc.
  • Öppen Gästis
  • Anhörigkör

Vilka finns på Ljusglimten?

  • Personal/anhörigstödjare, anhörigkonsulent
  • Anhöriga
  • Frivilliga från olika föreningar och organisationer

Vilka medarrangörer har Ljusglimten?

SKPF, Demensföreningen, Finska klubben och Svenska kyrkan.

Var finns Ljusglimten?

Enen
Hantverkargatan 9

Vilka aktiviteter erbjuds på anhörigcenter?

Måndagar 10-14
Avlösning för anhöriga(Öppen Gästis)  

Tisdagar 17-18
Anhörigkören, vi sjunger tillsammans

Onsdagar 11.30-12.30
serveras lunch
Andakt 14-15 (
ojämna veckor) med Gellivare Församling

Torsdagar 9-11.45
Anhörigcafè med fika och samvaro
Bingo 14-15.30
med Finska klubben
Allsång 13-14 
en torsdag i månaden med Träskfolket 

Fredagar 13-15
Lässtund och samvaro med fika med Demensföreningen

Dessutom
Några gånger om året anordnas olika temadagar med infomationer, föreläsningar eller Må Bra aktiviteter.
Aktiviteterna annonseras i Kometen och på Hemsidan.